NIEUWBOUW

Betaalbare woningbouw in Loenen

De sloop van het voor­malige Rabobank-gebouw in Loe­nen begint betekent een hele klus voor de slopers, die ook de zware kluis van de bank moeten wegha­len. De dag ervoor begint de ver­koop van de woningen die op de plek van het bankgebouw worden gebouwd.


Opdrachtgever van de sloop, die half mei begint, en de bouw van de woningen is bouwbedrijf Van de Kolk uit Garderen. Die houdt dinsdag 14 mei een verkoopmani-f­estatie in het Rabobank-gebouw. Loenenaren kunnen dan tussen 17 en 20 uur voor het laatst een kijk­je nemen in hun oude bank. Wo­ningzoekers kunnen er op zoek naar een woning, waarvan de goedkoopste onder de 140.000 eu­ro uitkomen.

Volgens Robert Hoekstra van Sal­tos Ontwikkeling, als ontwikke­laar van het bouwplan ingehuurd door het Garderense bouwbedrijf, heeft die lage prijs te maken met de scherpe prijs van de woningen in het project, die voor het meren­deel onder de 180.000 tot 215.000 euro zijn blijven steken. Door de grond naar keuze in erfpacht uit te geven, hopen Van de Kolk en Hoekstra vooral jonge kopers tege­moet te komen, die de afgelopen jaren bij banken op strengere hy­potheekregels zijn gestuit. Zij kun­nen kiezen uit negen goedkope appartementen.

Met het oog op de scherpe prijs, de desondanks behoorlijke om­vang van de appartementen en het dorpse karakter van de gebou­wen waarin de appartementen zijn opgenomen, verwacht Hoeks­tra voldoende belangstelling om in september te kunnen begin­nen met de bouw van de apparte­menten. Tot die tijd hebben de slopers hun handen vol aan het gebouw.

De Jong + Lafeber Architecten uit Ede heeft de appartementenge­bouwen de vorm van een twee­kapper gegeven. Naast de negen betaalbare appartementen komen er drie wat duurdere appartemen­ten.

Daarnaast is er plek voor vier tweekappers, die per twee wor­den gebouwd als ze verkocht zijn. Van de duurdere appartementen hebben er twee een kamer op de verdieping. Daarnaast tellen ze twee grote slaapkamers. Opper­vlakte van de twee appartemen­ten is 112 vierkante meter. Alle ap­partementen zijn per lift bereik­baar, de hoekappartementen krij­gen bovendien nog een erker. De starterswoningen hebben een woonkamer met open eetkeuken, een wasmachineruimte, een bad­kamer, een kleine en grote slaap­kamer en een balkon met open­slaande deuren dat uitkijkt op de al bestaande groenstrook op de hoek van de Engelenweg en de Leeuwenbergweg.

Een deel van de woningen kijkt ook uit op de hertenwei aan de Beekbergerweg. De toekomstige bewoners krijgen een parkeer­plaats op het achterterrein, bezoe­kers kunnen gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen aan de straat. Voor alle woningen geldt dat ze energiezuiniger zijn dan woningen van tien, twintig jaar geleden, maar door het dorp­se ontwerp en hun aansluiting op de omgeving lijkt het straks of de woningen er vanaf het begin van de wijk hebben gestaan, zegt Hoekstra.

Auteur: De stentor, door Bert Felix

Donderdag 2 mei 2013